Előadás az új Ptk. változásairól

Az új Polgári Törvénykönyv legfontosabb változásairól indít előadássorozatot a Magyar Jogászegylet Heves Megyei Szervezete. Első alkalommal dr. Lábady Tamás, az új kódex szerkesztőbizottságának tagja tartott előadást a Megyeházán a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség új szabályairól.

Március 15-étől, ötven év után új Polgári Törvénykönyve lesz Magyarországnak. Az új Ptk. több jelentős változást tartalmaz, a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség új szabályairól és a szerződésen kívüli kárfelelősségről dr. Lábady Tamás egyetemi oktató, az Alkotmánybíróság volt elnökhelyettese tartott előadást. Mint mondta: az új kódex alapjaiban változtatja meg a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség szabályait.
Ez arra készteti a feleket, hogy már a szerződés megkötésekor sokkal szorosabban működjenek együtt, tájékoztassák egymást arról, hogy a szerződésszegésnek milyen következményei lesznek. Dr. Lábady Tamás sajnálatosnak nevezte, hogy ennyi évvel a rendszerváltozás után sem vették be a Ptk.-ba az állam jogalkotásért fennálló kárfelelősségét. Arra a kérdésre, hogy a szakma fel van-e készülve a változásokra, azt felelte: egyelőre nincs, de megnyugtató az, hogy az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény egy jelentős lehetőséget ad a jogalkalmazók számára, hogy még a régi törvény rendelkezéseit alkalmazza az esetek 90 százalékában, és ez még hosszú ideig így fog tartani.