A mai Dobó téren a 60-as évek végén, a régi Hangya Szövetkezet épületegyüttesének elbontásakor, az új Állami Áruház – ismertebb nevén Centrum – építésekor végeztek nagyobb régészeti feltárást. Akkor egy Árpád-kori temetőrészlet került elő. A Dobó István Vármúzeum munkatársai a Dobó tér alatt most több, feltehetően 16-17. századi épület maradványait találták meg. A leletanyag között érmék, illetve érmetöredékek is vannak. A pontos kormeghatározás csak a restaurálás után lehetséges.

A belváros-rehabilitáció során a tér Szent János utca felé eső részén egy szökőkutat építenek, így itt a majdani vízgépház miatt jóval mélyebben kellett megbolygatni a talajt. Ahogy az várható volt, több érdekes leletet találtak a Dobó István Vármúzeum munkatársai, akik a kivitelezés során a régészeti szakfelügyeletet látják el. A vízgépház rézsűjében három épület maradványai kerültek elő: kettő faszerkezetes, egy pedig kőből készült. Előbbiből gazdag leletanyag került elő: állatcsontok, sövénymaradványok, feltehetően a 16-17. századból származó kerámiák.
- Az előbb említett épület mellett közvetlenül előkerült egy másik faszerkezetes épület is és ennek a bontása során éppen a mai napon délelőtt egy érme került elő. Az érmék azért jelentősek, mivel ezekkel keltezni tudjuk pontosan az épületet. Így az a kijelentés, hogy 16-17. század, az érme restaurálása és numizmatikai vizsgálata után elméletileg pontosítható lesz, akár évtizedre pontosan is – nyilatkozta kérdésünkre Nagy László, a Dobó István Vármúzeum régésze.
A Dobó István Vármúzeum munkatársai a régészeti feltárást és dokumentálást a kivitelezés ütemezéséhez igazodva végzik. Várhatóan jövő hét végére fejezik be itt a munkát, de ez az esetlegesen később előkerülő újabb régészeti objektumok miatt változhat. A tervek szerint az elsődleges feldolgozás, restaurálás és gyűjteményi leltárba vétel után várhatóan jövőre a nagyközönségnek is bemutatják a belváros-rehabilitáció során előkerülő régészeti leleteket.