Az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézet és jogelődei 1957 óta működik a volt Mocsáry kastélyban. Az intézmény a kastély egykori tulajdonosának, gróf Mocsáry Lajosnak a tiszteletére emlékszobát avatott.

A Mocsáry-család az 1700-as évek közepétől egészen az államosításig meghatározó szerepet töltött be a község életében. Gróf Mocsáry Lajos 187 éve, 1826. október 26-án született a Fülekhez közeli kurtánypusztai kúriában. A középbirtokos család megélhetését több birtok, köztük az andornaki képezte – beszélt a kastély hajdani tulajdonosairól Vámosi László, Andornaktálya polgármestere. Mocsáry és családja 1860-tól költözött Andornakra, ami után számos közéleti tisztséget vállalt. Közíró, politikus, országgyűlési képviselő, a 19. századi függetlenségi politika kiemelkedő alakja volt. A Függetlenségi Párt alapítója, majd elnöke. 1892-től haláláig, 1916-ig élt andornaki birtokán, ahol ma az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete található.
A kis emlékszobát a kastélyban alakították ki. Az átadáson jelen volt gróf Mocsáry Lajos ükunokája, Mocsáry Judit is, aki nem érkezett üres kézzel. A szoba kialakításában segédkezők korábban már jelezték, hogy a szellemi érték mellett a hagyatékot is megpróbálják majd összegyűjteni és nyilvánosan elérhetővé tenni. Mocsáry Judit több fotót, eredeti iratok másolatait is a gyűjtemény rendelkezésére bocsátotta.