Gyémántmise

Pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját ünnepelte dr. Gonda Imre teológiai tanár a Ciszterci templomban. Az ünnepelt szentmisén adott hálát hitéért, azért a hűségért, amellyel a történelem viharai között is kitartott papi hivatása mellett.

Zsúfolásig megtelt június 23-án, vasárnap a Ciszterci templom, ahol a sokak által ismert és tisztelt dr. Gonda Imre prelátus tartotta gyémántmiséjét. A jubilánst az egyházközség, valamint az Egri Kolping Család képviselői köszöntötték, majd Hugyecz János, az érseki szeminárium prefektusa idézte fel dr. Gonda Imre életútját. Gonda atya idén tölti be 83. életévét. Ipolytarnócon született, egri ciszterci diák volt, teológiai tanulmányait a budapesti hittudományi főiskolán végezte. Hosszú munkássága során szolgált Putnokon, Salgótarjánban, Homokterenyén, Zabaron. 1970-ben, ösztöndíjjal Rómába küldték tanulni, 1972-ben került az egri Szemináriumba, ahol elsősorban erkölcsteológiát tanított. Több évig volt a római Pápai Magyar Intézet rektora is. 2005-ben vonult nyugdíjba. Tíz éve az Egri Kolping Család Egyesület lelki vezetője, ezenkívül az Egri Egyházmegye bírósági helynöke. Hat évtizedes lelkipásztori szolgálatáért ünnepi szentmisét adott hálát az Istennek. Prédikációjában a papi hivatás feladatairól, örömeiről, nehézségeiről beszélt.
A szentmise után paptestvérei, volt hívei és barátai gratuláltak az ünnepeltnek.