Országos Lelkipásztori Napok

A hitre, a körülöttünk élők evangelizálására fekteti a hangsúlyt idén az Országos Lelkipásztori Intézet Egerben tartott konferenciáján. Az egri Szent János Továbbképző Központban több mint 250 hazai és határainkon túli lelkipásztor, világi munkatárs osztja meg egymással a témával kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait.

A hit évét a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa hirdette meg , 2012. október 11-től 2013. november 24-ig . A tematikus év célja, hogy a hívek megerősödjenek katolikus hitükben és a hit öröméről tanúságot tegyenek a világ előtt. Ehhez kapcsolódva egyháziak és világiak a hit megélésének örömeiről, nehézségeiről, illetve átadásának módjáról tanácskoznak négy napon át Egerben.
Dr. Puskás Attila teológiai tanár a Krisztusra alapozott hitről tartott előadást. Kitért arra, hogy Krisztus lelkülete , a benne való hit át kell, hogy hassa a keresztény ember életének minden területét. Ha Jézus Krisztus életét adta bűneinkért, mi sem elégedhetünk meg félmegoldásokkal, nekünk is mindent oda kell adnunk számára. Így válik teljessé az életünk és ajándékok leszünk mások számára, akikhez küld bennünket- hangsúlyozta dr. Puskás Attila.
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök a felnőttkori hitről, annak jellemzőiről beszélt.
Az Országos Lelkipásztori Napok során előadást tart Seregély István nyugalmazott egri érsek, Katona István, Orosz Atanáz és Palánki Ferenc püspök is. A rendezvény január 31-én, csütörtökön zárul a Szent János Továbbképző Központban.