Megyei közgyűlés díjátadással

Először adták át a „Telekessy István” területfejlesztési díjakat, mellyel idén két magánszemély és két szervezet munkáját ismerte el a megyei önkormányzat. Az elismeréssel azoknak a munkáját értékelik, akik Heves megye területfejlesztésében, vidékfejlesztésében példamutató, kiemelkedő eredményt értek el.

Heves Megye Közgyűlése – területfejlesztési feladataival kapcsolatban –március 30-i ülésén döntött a „Telekessy István” területfejlesztési díj alapításáról. A kitüntetést Harmati László és dr. Szepesi Richárd szállodaigazgatók, Szilvásvárad önkormányzata, valamint a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület kapta.
Az ünnepélyes átadó után vette kezdetét a megyei közgyűlés. Módosították az önkormányzat és a hivatal szervezeti és működési szabályzatát. A képviselők elfogadták a behajthatatlan követelésekről való lemondást. Megszavazták a 2013-as év üléstervét. Ennek keretében a közgyűlés döntött üléseinek várható időpontjairól, az előre tervezhető napirendekről, a napirendi pontok előterjesztőiről, az előterjesztéseket véleményező bizottságokról, a közmeghallgatás időpontjáról. A képviselők határoztak a hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések lezárásáról. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal decemberben 101 projekt jogszerűségét ellenőrizte. A lefolytatott helyszíni ellenőrzések alapján összességében elmondható, hogy a beruházások és a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban történt a kedvezményezetteknél, szerződésszegés gyanúja egyetlen esetben sem merült föl. Beszámolót kaptak a területrendezési terv idei tapasztalatairól és a 2013-as év várható feladatairól.