Idén ünnepli fennállásának 160. éves évfordulóját a Sancta Maria Általános Iskola és Gimnázium. A jubileumra hálaadó szentmisével, ünnepi műsorral emlékeztek az iskola jelenlegi és volt diákjai, tanárai és a meghívott vendégek.

Az angolkisasszonyok Bartakovics Béla meghívására telepedtek meg Egerben. 1852-ben kapták meg a Kossuth Lajos úti épületet, ahol 1948-ig nevelték és oktatták az ifjúságot. A szerzetesrendek feloszlatásakor négyszázharminc szerzetesnővérnek kellett elköszönnie csaknem hatezer tanítványától. 1990-ben indult újra a rend nyolcosztályos gimnáziuma, 40 leánygyermekkel. Az évek során Juhász Mária és Gärtner Julianna nővér irányítása alatt kiépültek az iskola jelenlegi szervezeti egységei: a nyolcosztályos leánygimnázium, alsó tagozat, zeneiskola és a leánykollégium. 2006-tól nyelvi előkészítő osztály indult és ezzel az iskola 13 évfolyamosra bővült. Az intézménybe jelenleg négyszázhúsz diák jár, hatodik éve már fiúk is ülhetnek a padokban. Az iskolai nevelés-oktatás három alappillére: a tudásra, a keresztény lelkiségre és a szolgálatra épül.
Az iskola idén ünnepli fennállásának 160 éves évfordulóját. Erre emlékezve dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek mutatott be szentmisét az intézet kápolnájában. A főpásztornak nagy szerepe volt abban, hogy a rendszerváltáskor az egyházi iskolák újra megkezdhették működésüket Egerben.
A jubileumi ünnepség dr. Lengyel Gyula plébános előadásával, Szilágyi Károly író könyvbemutatójával, valamint a zeneiskola növendékeinek műsorával és agapéval zárult.

Hasonló cikkek