Október 26. és november 23. között pályázhatnak szociális ösztöndíjra a felsőoktatásban tanulók vagy érettségi előtt állók, esetleg olyanok, akik már érettségiztek, de még nem vették fel őket főiskolára vagy egyetemre, felsőfokú szakképzésre. Eger ötmillió forintot különített el erre a célra. A diákok a várostól is és az államtól is 5 – 5 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak.

Kétféle Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat létezik: az egyik azoknak szól, akik már most felsőoktatásban tanulnak, vagy felsőfokú szakképzésben vesznek részt. A másik pedig az érettségi előtt állóknak és azoknak, akik ugyan már érettségiztek, de még nem járnak felsőoktatásba. Idén először elektronikus regisztrációhoz kötött a pályázat.A regisztrációt és az adatok feltöltését követően ki kell nyomtatni a pályázati űrlapot, és vagy személyesen vagy postán eljuttatni a szociális irodába. A pályázati időszak 26-án megkezdődött, egy szűk hónap áll a pályázni szándékozók rendelkezésére. Azok nyújthatnak be pályázatot szociális ösztöndíjra, akik állandó egri lakhellyel rendelkezzenek és hátrányos szociális helyzetben vannak. Általában több mint száz pályázatot támogat az egri önkormányzat.