Szoboravatással és kétnapos konferenciával emlékeztek Eszterházy Károly püspökre, abból az alkalomból, hogy kétszázötven éve érkezett Egerbe. A rendezvényeket az Egri Főegyházmegye, az Eszterházy Károly Főiskola és a Heves Megyei Kormányhivatal közösen szervezte.

Eszterházy Károly 1762. június 29-én érkezett Egerbe, ahol haláláig az egyházmegye püspöke és Heves vármegye örökös főispánja maradt. Közel négy évtizedes működése alatt jelentősen hozzájárult Eger építészeti, szellemi, művelődési arculatának kialakításához. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az oktatás területén is. Az ország első, minden tudományágat magában foglaló négyfakultásos egyetemét akarta létrehozni. Ennek érdekében az országban elsőként megszervezte az orvosképzést 1769 végén. Egyetemalapítási terve azonban nem teljesülhetett, az épület azonban ma is a tudomány szolgálatában áll.
Hagyatékát ma is méltóképpen ápolja a főiskola, emléke előtt tisztelegve az intézmény az idei tanévet Eszterházy emlékévvé nyilvánította. Ehhez kapcsolódva kétnapos konferenciát rendeztek az intézményben. Előadások hangzottak el egyebek mellett Eszterházy Károly püspöki és főispáni tevékenységéről, helyéről a magyar felsőoktatás, valamint a közép-európai művelődés történetében.
Az ünnepségen elhangzott: az emlékév lezárásaként, jövő év júniusában egy több mint ötszáz oldalas tanulmánykötetet adnak ki, amely a püspök egyetemalapítási terveit tárja a nagyközönség elé.