Közösen emlékeztek az 1956-os forradalom eseményeire a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanárai és diákjai a Kárpátaljáról érkezett vendégekkel. A látogatók a Rákóczi Szövetség szervezésében töltöttek néhány napot Egerben.

A Rákóczi Szövetség egyik legfontosabb feladatának tekinti a Kárpát-medencei magyar ifjúság identitástudatának és kapcsolatépítésének erősítését. Kezdeményezésére magyar iskolák határon túli magyar anyanyelvű iskolákkal vették fel a kapcsolatot, hogy ünnepi alkalmakkor összejöjjenek és közösen emlékezzenek. Így került kapcsolatba a Szilágyi Erzsébet Gimnázium a Nagymuzsalyi Középiskolával. A kárpátaljai vendégek látogatásuk során az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idézték fel ünnepi műsor keretében.
A Nagymuzsalyi Középiskolában minden magyar történelmi eseményről megemlékeznek, így
örömmel fogadták a mostani egri meghívást.
A látogatók megismerkedtek Eger nevezetességeivel ismerkedtek és megkoszorúzták az 56-os emlékművet. A küldöttséget Saárossy Kinga alpolgármester is fogadta a Városházán. Az egri
gimnázium kiválasztott tanárai és diákjai március 15-én viszontlátogatást terveznek.