Az egri születésű Lenkey János honvéd tábornokra, az aradi tizenhármakra emlékeztek a Kisasszony temetőben. Az eseményen a városi civil szervezetek és az iskolák képviselői vettek részt.

Munkácsi Sándor tartalékos alezredes egy nappal korábban, a fővárosi Hősök terén 460 tiszthelyettes és főtiszt társaságában vett részt a tartalékos eskütételen. Mint mondta, eszébe jutottak azok a hősök, akik a magyar honért adták az életüket. Október 6-án nem csak az aradi 13 vértanúról emlékezik az utókor, hanem azokról a hivatásos, tartalékos és civil népfölkelőkről, akik a hazáért harcoltak, vagy mint a most esküt tettek, akik készek a hazáért áldozatokat hozni. A Lenkey-s Bajtársi Egyesület nevében Demeter Pál, nyugállományú őrnagy idézte fel a 48/49-es eseményeket, kiemelve a város szülöttének, az 1850-ben, az aradi várbörtönben elhunyt Lenkey János tábornoknak a szabadságharcban betöltött szerepét.
A gyász fájdalmát enyhíti az idő, de az emlékezés kötelezettségét, ránk, az utódokra hagyta. Tanulnunk kell az akkori politikai és katonai elit példás helytállásából – hangzott el az ünnepi beszédben. Ezt követően a város, a különböző egri szervezetek és iskolák képviselői helyezték el koszorúikat Lenkey János tábornoknak az elmúlt évben felújított síremlékén.

Hasonló cikkek