Budapesten, a református egyház országos szervezeteiben szolgál tovább dr. Kádár Zsolt, a gyülekezet korábbi lelkipásztora. Az Egervölgyi Egyházmegye korábbi esperese úgy döntött, május elsejével lemond minden hivataláról és él az egyházi előnyugdíj lehetőségével.

Dr. Kádár Zsolt huszonöt éven át szolgált az egri reformátusok lelkipásztoraként, 1987-ben érkezett városunkba. Munkásságának köszönhetően az akkor meglehetősen kicsiny gyülekezetből az Egervölgyi Református Egyházmegye legerősebb gyülekezete lett. 1998-ban szerzett teológiai doktori címet, 2002-ben választották esperessé. 1996-ban az egyház az ő vezetésével igényelte vissza és kapta meg a patakparti Kálvin Házat, amely az azóta eltelt időszak alatt a hitéleti és kulturális tevékenység kiemelkedő helyszínévé vált. A gyülekezet lelkipásztora, úgy döntött 43 év szolgálati idő után nyugalomba vonul és Budapesten, a református egyház országos szervezeteiben szolgál tovább. A jövőben a Doktorok Kollégiumának főtitkáraként, az Egyházi Közművelődési Egyesület elnökeként, a Teológiai Szemle szerkesztőbizottságának vezetőjeként, illetve a Magyar Református Egyház tudományos folyóiratának, a Periodikának a szerkesztőjeként munkálkodik. Azt mondja egri tartózkodása alatt sok örömet és égi áldást kapott, de kihívások is várták szép számmal.
A gyülekezet vezetősége már keresi dr. Kádár Zsolt utódját, pályázatot írt ki a lelkipásztori állásra.
Az új református lelkész várhatóan ősszel foglalhatja el hivatalát. Jelenleg egy helyettes és egy segédlelkész látja el a feladatokat.

Hasonló cikkek