A polgárbarát és vállalkozásbarát adóztatás a cél a megyei jogú városokban

Az önkormányzatok mind szervezeti formájukat, mind működésüket tekintve sokfélék, egymás tevékenységét csak részben ismerik. Ezért döntött úgy az egri önkormányzat és Megyei Jogú Városok Szövetsége, hogy szakmai találkozót szervez városunkban a helyi adóztatással foglalkozó szakembereknek. A fórumon a résztvevők megismerhették más megyeszékhelyek adózási alapelveit, adópolitikájuk helyi sajátosságait és meríthettek egymás szakmai tapasztalataiból is.

A 23 megyei jogú város az ország lakosságának 30%-át fedi le, önkormányzataik a közszolgáltatások, így az oktatás, a szociális hálózat és az egészségügyi ellátások terén kiemelt szerepet töltenek be. A térségi feladatok megfelelő szintű ellátásához elengedhetetlenül szükségesek a helyi adók és különösen az iparűzési adóbevétek. Ezért is fontos, hogy ez utóbbi adónem a helyi ingatlanadókkal együtt, továbbra is a helyi önkormányzatok bevételeit gyarapítsák-hangsúlyozták a megyei jogú városok adóhatóságainak Egerben tartott ülésén. Habis László polgármester elmondta: Eger a lakosságszámot tekintve a tizenhatodik, míg az adómértéket tekintve a tizenegyedik helyen áll a megyei jogú városok között. A gazdaság helyzete kedvező városunkban, köszönhető ez a nagyvállalkozások által befizetett jelentős mennyiségű iparűzési adónak. Eger adóztatási filozófiája, hogy minél többen fizessenek adót, ugyanakkor a helyi adómértékekben kedvezményeket kapjanak az adózók.
A szakmai napon a tagvárosok adóhatóságainak gyakorlatáról, a jogalkalmazási tapasztalatok összehangolásáról, a helyi önkormányzati adóztatás szabályairól, fontosabb változásairól is szó esett.
Elhangzott: A megyei jogú városokban továbbra is cél a polgárbarát és vállalkozásbarát adóztatás.