Bizottság a bizottságról: lista nincs, de felmerült a gyanú, hogy hivatali visszaélés történhetett

Tegye meg a szükséges intézkedéseket személyi kérdésekben a polgármester – ezt javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. A 2011. szeptemberi kulturális bizottsági ülésen történteket vizsgálták, azt, hogy utal-e valami jogszabálysértésre. A dr. Csarnó Ákos tanácsnok által vezetett testületet a polgármester bízta meg, hogy alakítson ki álláspontot, javasoljon intézkedéseket. A három fideszes, egy szocialista egy LMP-s tagból álló bizottság megállapította, hogy felmerült a gyanú: hivatali visszaélés történt. Azt is leírták, hogy művészekről semmiféle lista nem készült Egerben.

Indulatoktól mentesen beszéljük meg az ügyet – kérte a résztvevőket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke. Csarnó úgy fogalmazott: ez az eset eléggé besározta Eger hírnevét, és amilyen gyorsan csak lehet, a végére kell járni.
A kulturális és idegenforgalmi bizottság elhíresült ülésén ülésen a 2012-es városi nagyrendezvényekről beszéltek. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság arra volt kíváncsi, hogy ennél a napirendi pontnál hogy szólalhattak meg olyanok, akik meg sem voltak hívva az ülésre, és hogy térhettek el ennyire a témától.
A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság vezetője szerint a kormánytöbbség azért emelte be a Himnuszt az alaptörvénybe, hogy mindenki számára értéket jelentsen. Orosz Lászlóné azt mondja: sokan telefonáltak neki, hogy nem fogják jó szemmel nézni Székhelyi fellépését, ezért kérte arra a Művészetek Háza igazgatónőjét, cserélje ki a Villon-estet egy másik produkcióra.
Nem kérték, hanem utasították – állítja Pataki Zsuzsa igazgató.
Egyébként a művészt egy civil szervezet hívta meg Egerbe, a fellépés díját is ők fizették volna. Nemcsak Orosz Lászlóné, hanem Csákvári Antal képviselő is telefonált neki azzal, hogy: „Ez az ember nem léphet föl Egerben” – állítja Pataki Zsuzsa. Amikor már a második képviselő is felhívta, akkor hangzott el, hogy kér egy listát – mondta az igazgatónő.
Csákvári Antal képviselő szerint bizonyos politikusok politikai ügyet kívánnak ebből csinálni, pedig nemzeti ügy. A Himnuszt gyalázta Székhelyi, személye emiatt megosztó lett – mondta Csákvári. Így nem tartotta szerencsésnek, hogy fellépjen Villon-estjével a színész Egerben, egy érseki székhelyen, egy önkormányzati rendezvényen – mutatott rá a képviselő.
A vita itt megfeneklett. Pataki Zsuzsa szerint utasították, a két képviselő viszont azt állította: csupán kértek.
Várkonyi György, az EVAT igazgatója úgy látja: az egész ügy félresiklott. Ő amellett állt ki, hogy szakmai kérdésekbe ne szóljon bele a bizottság.
Várkonyi azt mondja: nem hibáztatja a képviselőket, ha egy kicsit túlterjeszkednek a hatáskörükön, de az is természetes, hogy ezeket a vadhajtásokat le kell metszeni.
Többször is üdvözlendőnek nevezte az ülésen Pál György szocialista képviselő, hogy vasárnap a polgármester felkereste Székhelyi Józsefet. Sajnos csak kármentés volt – fogalmazott. Pál György szerint a kérdés ebben az esetben az: egy képviselő képviselő-e vagy kiskirály.
Maszatolással semmire sem megyünk – mondta Misz Mihály a vita végén -, nyugvópontra kell jutni, és le kell vonni a konzekvenciát. A képviselő nem utasíthat, és nem menthet fel senkit az állásából. Arra is felhívta a figyelmet: soha senkit ne minősítsünk vallás, bőrszín, származás alapján.
A hatalom kérései a demokrácia ürügyén átváltoznak paranccsá, ezzel vigyázzunk! – hívta fel a figyelmet dr. Renn Oszkár.
A bizottság végül bizonyítottnak látta, hogy semmiféle lista nem készült, Székhelyit pedig a nyári rendezvényre nem a hónapokkal később elhangzott – ahogy fogalmaznak – „sajnálatos kijelentés” miatt nem hívták meg Egerbe. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontja az, hogy a képviselő joga és kötelessége információt kérni önkormányzati intézmények működésével kapcsolatban, de utasításokat nem adhat. Felmerült az a gyanú, hogy hivatali visszaélés történt. A bizottság javaslatot tett a polgármesternek, hogy tegye meg személyi kérdésekben a szükséges intézkedéseket.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 2011. szeptember 21-én tartott ülésével kapcsolatban.

1.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 17. § (1) értelmében a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. Az Ötv. szerint ezen szabályokat kell alkalmazni a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvekre is. A bizottság megállapítja, hogy az Ötv. 17. § (3) bekezdés alapján a nyilvános testületi ülésen elhangzottak közérdekű adatnak minősülnek, így az írott jegyzőkönyvet és a hangfelvételt erre vonatkozó kérelem esetén ki kell adni, és azok nem is selejtezhetők. A bizottság megállapítja, hogy a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó szabályok a vizsgált bizottsági üléssel kapcsolatban nem sérültek.

2.
A KIB elnöke szabad teret engedett egyrészt a napirendekhez nem tartozó felvetéseknek, másrészt a nem megfelelő hangnemnek. Olyan személy szólalt meg, aki nem volt meghívva az ülésre, illetve olyan kérdésről tárgyaltak, ami a napirendi pontok között nem szerepelt. Az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló 32/2010 (X.15) önkormányzati rendelet II. mellékletében került meghatározásra a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság feladata és hatásköre. A KIB idegenforgalmi feladata Eger Megyei Jogú Város pozitív jó hírének erősítése, azonban a bizottságon történtek ellentétben állnak ezzel.
A KIB ülésén elhangzott megnyilvánulás ügyében a Heves Megyei Főügyészségnél ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek közösség elleni izgatás, illetve hivatali visszaélés miatt. Az ügyészség, mint a nyomozati eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv feladata megvizsgálni, hogy történt-e bűncselekmény.

3.
Bizonyítható, hogy a júniusi rendezvényre Székhelyi József színművészt nem a szeptemberi bizottsági ülésen történt sajnálatos kijelentés miatt nem hívták meg Egerbe.

4.
A bizottság álláspontja az, hogy képviselő hivatalos személy, joga és kötelessége is információt kérni és javaslatokat tenni önkormányzati intézmények működésével összefüggésben, azonban ez nem terjed ki utasítások adásának lehetőségére. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján felmerült annak a gyanúja, hogy hivatali visszaélés történhetett.
A bizottság véleménye, hogy a képviselő nem jogosult önkormányzati gazdasági társaság munkájába beavatkozni.
5.
Bizonyítható, hogy sem a szeptemberi ülést megelőzően, sem azt követően az önkormányzatnál, intézményénél, vagy gazdasági társaságánál semmiféle lista nem készült művészek foglalkoztathatóságával összefüggésben.

6.
A bizottság javaslatot tesz a polgármesternek, hogy saját hatáskörben járjon el, és tegye meg a bizottság 1-5 pontban foglalt véleménye alapján a személyi kérdésekben a szükséges intézkedéseket. A bizottság javasolja a polgármesternek, hogy kérje fel az EVAT Zrt. Igazgatóságát annak kivizsgálására, hogy a társaság vezérigazgatója milyen felhatalmazással rendelkezett az EVAT Zrt. többségi tulajdonában álló Művészetek Háza Kft.-t érintő ügyekben a KIB ülésén a társaság képviseletére, figyelemmel arra, hogy a Művészetek Háza Kft. képviseletére az ügyvezető igazgató jogosult. Ezt a képviseleti jogot a többségi tulajdonos nem veheti át. A tulajdonosi jogok gyakorlását a Gt. rendezi. Ebbe nem tartozik bele a bizottság munkájába való beavatkozás.
A bizottság megállapítja, hogy a Művészetek Háza Kft., mint gazdasági társaság nem tartozik közvetlenül az önkormányzatokra vonatkozó szabályozások hatálya alá, ezért a feltárt tények alapján a gazdasági társaság felügyelő bizottság jogosult lefolytatni az eljárást abban a tekintetben, hogy az ügyvezető eljárása megfelelt-e a jogszabályoknak és a társaság érdekeinek.