Gyémántmiséjén köszöntötték Czakó István pápai prelátust az egri Bazilika volt plébánosát abból az alkalomból, hogy hatvan éve, 1951 április 8-án szentelték pappá Egerben.

Papi életének több mint a felét a városban töltötte, 1970-től 80-ig a Fájdalmas Anya templom, majd 1988-tól a Bazilika plébánosa volt. Mindvégig feladatának tartotta a Székesegyház felújítását. Jelentős egyházkormányzati munkássága is, 1972-től 1994-ig dolgozott az egyházmegyei központban mint irodaigazgató. Az egyházmegyei zsinat szervezéséből, annak elnökeként is a legnagyobb részt vállalta. Czakó Istvánt vasárnap délelőtt a Bazilikában köszöntötték.