Óvatosságra intik a gazdákat

Óvatosságra inti a gabonatermesztőket a Magyar Agrár Kamara, fölhívva figyelmüket, hogy az eddigieknél körültekintőbben járjanak el termékeik eladásakor. Megszaporodtak ugyanis a visszaélések, amelyeket az adóhatóság is büntethet. Más elbírálás alá esik ugyanis a külföldön, illetve hazánkban eladott termék.

Az agrárkamara legutóbbi országos ülésén foglalkozott azzal, hogy sok termelő nem tudja bizonyítani, hogy termékét uniós államba szállította, márpedig így az APEH az Áfa befizetésére kötelezheti, sőt pótlékot, bírságot szabhat ki. Ennek alapja, hogy míg az unió területén adómentesen lehet eladni a gabonát, itthon értékesítve azt fizetnie kell a gazdálkodónak.
A gazdák az eladott áruról szóló nyomtatványt kötelesek kitölteni, hitelesítve a termelő, a termék és a rendeltetési hely megjelölését.